Bc. David Přichystal

Bachelor's thesis

Kvalifikační předpoklady při zadávání veřejných zakázek v rozhodovací praxi

Qualification Prerequisites for Taking Part in Public Procurement in Case Law
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá nejčastějšími problémy a chybami při vymezení a prokazování kvalifikace uchazečů o veřejné zakázky. Práce obsahuje analýzu vybraných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikatury soudů, a je rozdělena do tří základních částí. První část obsahuje základní teoretická východiska, která jsou důležitá pro orientaci a pochopení celé problematiky kvalifikačních předpokladů …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with common problems and errors in the definition and proof of qualification of bidders for public contracts. Thesis contains an analysis of selected decisions of the Office for Protection of Competition and case law, and is divided into three main parts. The first section provides the basic theoretical principles, which are important for orientation and understanding of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2014
  • Supervisor: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta