Lucie SVOBODOVÁ

Diplomová práce

Odpadové hospodářství na Ústecku

The Waste Management on Ústecko
Anotace:
Odpady jsou samozřejmou součástí každé lidské činnosti. Představují nejčastější a nejsledovanější ?vedlejší produkt? lidské společnosti. Množství vznikajících odpadů narůstá se zvýšeným zájmem po různých produktech, a to jak při jejich výrobě, tak i při jejich spotřebě. Stávají se všeobecným problémem a řešení této problematiky je odrazem úrovně společnosti. Produkce velkého množství odpadů a následné …více
Abstract:
Waste is the obvious constituent part of every human activity. It represents the most common and most watched by-product of human society. The amount of waste generated increases with the increased interest for various products, both in their manufacture as well as for their consumption. It becomes a general problem and addressing this issue is a reflection of a level of society. Production of large …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Ivan Farský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Lucie. Odpadové hospodářství na Ústecku. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Uč. pro 2.st. ZŠ OV-GEO