Bc. Miloš JÁNSKÝ

Diplomová práce

Poruchy chování jako sekundární symptom hyperkinetické poruchy

Behavioral disorders as a secondary symptom of hyperkinetic disorders
Anotace:
Diplomová práce se zabývala problematikou poruch chování, jejich etiologií, prognózou a prevalencí a vychází ze současného stavu v ČR. Jejím hlavním cílem bylo zjistit jaký je vztah mezi poruchami výchovně či sociálně podmíněnými a poruchami, které nazýváme poruchy specifické resp. poruchy vycházející z orgánového oslabení (hyperkinetické poruchy, resp. ADD/ADHD). Práce ověřovala jak laickou veřejností …více
Abstract:
The thesis pursue the issue of behavioral disorders, their etiology, prognosis and prevalence, based on the present situation in Czech Republic. Its main target was to find out the relationship between disorders educationally or socially conditioned and disorders which we call specific disorders or more precisely disorders obtained from the organ enfeeblement (hyperkinetic disorder). The thesis verified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Michal Slavík, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JÁNSKÝ, Miloš. Poruchy chování jako sekundární symptom hyperkinetické poruchy. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce