Bc. Lucie Hašková

Diplomová práce

Deprivace a subdeprivace dětí v ústavní výchově

The Deprivation and subdeprivation of the children in the institutional care.
Anotace:
Diplomová práce „ Deprivace a subdeprivace dětí v ústavní péči“ se zabývá problematikou ústavní péče, dětmi žijícími v ústavní péči a následky, které pobyt v ústavech na děti má. Teoretická část mapuje všeobecně problematiku deprivace, subdeprivace, rodiny, ústavní péče, náhradní rodinné péče. Výzkumná část se pak zabývá Dětským centrem ve Znojmě, popisuje služby a péči, které toto centrum poskytuje …více
Abstract:
This diploma paper „The Deprivation and subdeprivation of the children in the institutional care „ does consider the institutional care problem of the children living in the institutional care and it’s consequences.The theoretic part desribes the general deprivation problem, a subdeprivation, family, institutional care, surrogate parent care. The practical part considers the Child’s centre in Znojmo …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta