Mgr. Jana Chládková

Diplomová práce

Využití moderních herních technologií v pohybových aktivitách se zaměřením na taneční podložku

Using of modern game technologies in physical activities focused on dance pad
Anotace:
Diplomová práce se zabývá moderními herními technologiemi, které je možné využít k pohybové aktivitě dětí mladšího školního věku. Popisuje jednotlivé herní zařízení a zaměřuje se na jejich zhodnocení v rámci několika kategorií. Podrobněji se věnuje velmi rozšířené taneční podložce. Pro lepší orientaci a názornost je přiloženo DVD s videozáznamy, které zachycují využití jednotlivých herních zařízení …více
Abstract:
The diploma thesis deals with modern game technologies which we can use for primary school children´s physical activity. The thesis describes game devices and evaluates them in some categories. Dance pad is described more detail because it´s very widespread. I attach the DVD with videos for better orientation. Videos show using of game devices.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Marek Trávníček
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta