Lenka BICANOVÁ

Bakalářská práce

Vybrané deficity mezigenerační interakce mezi sociálními pracovníky a drogově závislými klienty různých věkových kategorií

Selected deficits in intergenerational social workers interaction with clients in different age categories.
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývala vybranými deficity mezigenerační interakce mezi sociálními pracovníky a drogově závislými klienty v různých věkových kategoriích. V mezigenerační interakci se objevují deficity, které způsobují vznik mezigeneračních konfliktů. Těmito deficity mohou být různé stereotypy, předpojaté názory, odlišné hodnoty jednotlivých generací a další (30). Cílem mé práce bylo popsat …více
Abstract:
Abstract This thesis dealt with selected deficits of intergenerational interaction between social workers and drug addicted clients in various age categories. In the intergenerational interaction there appear deficits which give rise to intergenerational conflicts. These deficits may be different stereotypes, preconceived opinions, values of different generations and more (30). The aim of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BICANOVÁ, Lenka. Vybrané deficity mezigenerační interakce mezi sociálními pracovníky a drogově závislými klienty různých věkových kategorií. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2709ls 2709ls/2
2. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2013
Bulanova, L.
3. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.