Mgr. Jarmil Vepřek

Bachelor's thesis

Blogy a stylistické aspekty výstavby textu

Blogs and stylistic aspects of text composition
Abstract:
Tato stylisticky orientovaná bakalářská diplomová práce je zaměřená na novodobý a v mnoha ohledech specifický žánr veřejné psané komunikace na internetu, na veřejné blogy. Konkrétně pak analyzuje působení subjektivních stylotvorných faktorů na výstavbu textů. Cílem této práce je podílet se na pochopení specifičnosti blogu z hlediska stylistiky.
Abstract:
This stylistically oriented bachelor thesis is focused on modern and in many ways specific genre of public written internet communication, on public blogs. Specifically, it analyzes the effect of subjective style-forming factors on the text composition. The aim of this work is to participate in the understanding of blog specificity from the viewpoint of stylistics.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2011
  • Supervisor: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Czech Language and Literature