Mgr. Jarmil Vepřek

Bachelor's thesis

Blogy a stylistické aspekty výstavby textu

Blogs and stylistic aspects of text composition
Anotácia:
Tato stylisticky orientovaná bakalářská diplomová práce je zaměřená na novodobý a v mnoha ohledech specifický žánr veřejné psané komunikace na internetu, na veřejné blogy. Konkrétně pak analyzuje působení subjektivních stylotvorných faktorů na výstavbu textů. Cílem této práce je podílet se na pochopení specifičnosti blogu z hlediska stylistiky.
Abstract:
This stylistically oriented bachelor thesis is focused on modern and in many ways specific genre of public written internet communication, on public blogs. Specifically, it analyzes the effect of subjective style-forming factors on the text composition. The aim of this work is to participate in the understanding of blog specificity from the viewpoint of stylistics.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedúci: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta