Bc. Michaela Gagová

Diplomová práce

Vzdělávací programy z pohledu výsledků praktických aplikací

Educational programs and their practical applications
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vzdělávacími programy v etapě základního vzdělávání. V úvodu teoretické části je popsán systém kurikulárních dokumentů. Podstatná část první kapitoly je věnována rámcovému vzdělávacímu programu, popsána je v ní charakteristika, pojetí a cíle základního vzdělávání, klíčové kompetence rozvíjející se u žáků v průběhu etapy základního vzdělávání. Dále jsou v této kapitole …více
Abstract:
This diploma thesis deals with educational programs in the stage of elementary education. At the beginning of the theoretical part a system of curricular documents is described. A substantial part of the first chapter is devoted to the Framework Educational Program. It describes the characteristics, concepts and objectives of basic education, the key competences that are developed by pupils during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta