Bc. Veronika Žáková

Bachelor's thesis

Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program očima učitelů

General educational programme and school educational programme from teacher´s point of view
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je seznámit veřejnost s inovacemi ve školství (Rámcovým vzdělávacím a Školním vzdělávacím programem na základních školách) z pohledu učitelů. Teoretická část se věnuje stručné charakteristice Rámcového vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu a jejich zařazení do systému kurikulárních dokumentů. V této části nalezneme i efektivnější metody a formy výuky.Ve …more
Abstract:
Objective of this bachelor's work is to make our public acquainted with the innovations in education system (Framework Educational Programme and School Educational Programme) in perspective of teachers. Theoretic parts engages characteristic of Framework Educational Programme and School Educational Programme and their integration to the curricular document system briefly. In this part we will find …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2009
  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Žáková, Veronika. Rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací program očima učitelů. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická