Bc. Ladislav Olšák

Diplomová práce

IT Marketing podle zásad Service Science

IT Marketing acording the rules of Service Science
Anotace:
Cílem práce je představení servisně dominantní logiky a souvisejících moderních marketingových metod využitelných k transformaci firmy z produktové orientace na servisní orientaci. Následně pomocí definovaných nástrojů vytvořit komplexní případovou studii zachycující postup transformace reálného podniku na servisní zaměření.
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce service dominant logic and modern internet marketing methods usable for the transformation of a company from a product orientated one to a service orientated one. In the practical part of the thesis the defined methods will be used to create a complex use case study that describes this transformation on a real world company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. František Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace