Bc. Lada Palíšková

Master's thesis

Získávání a výběr zaměstnanců v České spořitelně, a.s.

Recruitment and selection of employees in Česká spořitelna
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje získávání a výběru zaměstnanců v České spořitelně, a.s., konkrétně na pozici osobní bankéř junior, která vykazuje nejvyšší míru fluktuace, a to přes 50 %. Na základě empirického výzkumu dojde ke zhodnocení a také doporučení optimalizace zmíněných procesů. Hlavním přínosem této práce je identifikace společných rysů dlouhodobých pracovníků, na které by se měl manažer pracovní …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the recruitment and selection of employees in Česká spořitelna, namely the personal junior banker position, which has the highest turnover rate of over 50 %. Basing empirical research, evaluation of the bank’s internal processes with recommendations are provided to identify prevailing qualifications of long-term employees, so that the manager of the Brno, Kounicova working …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta