Bc. Vendula Němečková

Diplomová práce

Proposal for a Marketing and Communication Strategy for Selected Company

Návrh marketingové a komunikační strategie vybraného podniku
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá marketingem a jeho následným využitím ve prospěch podniku. Cílem práce je navrhnout marketingovou a komunikační strategii vybranému vinařství, která pozitivně ovlivní další rozvoj podniku. V úvodní části diplomové práce je formulována základní terminologie týkající se strategie, strategického plánování a řízení, na což plyně navazuje samotná problematika marketingu. Dále …více
Abstract:
This diploma thesis deals with marketing and its subsequent use for the benefit of the company. The thesis aims to propose a marketing and communication strategy for a selected winery that will positively influence the further development of the company. At the beginning of the thesis, the basic terminology concerning strategy, strategic planning, and management are formulated and followed by the description …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor / specializace:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů / Projektové řízení