MgA. Martin KURIŠ

Doctoral thesis

Uplatnění loutkového divadla ve výchově a vzdělávání

The Application of Puppet Theatre in Education
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá možností uplatnění loutkového divadla jako výchovného prostředí, pro rozvoj komplexní estetické výchovy dětí a mládeže. Mapuje vývoj loutkového divadla, dětského divadla a výchovné dramatiky. Zaměřuje se na cíle, formy a metody práce s dětským loutkovým divadlem, na jeho přínos v oblasti výchovy a vzdělávání. Nahlíží do divadelních oblastí jako je dramaturgie, režie …more
Abstract:
This dissertation work is studying the possible use of puppet theatre as an educational environment, for the complete development of aesthetic education of children and youth. It studies the development of puppet theatre, children theatre and drama in education. It focuses on the aims, forms and work methods with children puppet theatre, on its benefits in the field of upbringing and education. For …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. ak.malíř Vladimír Švec

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KURIŠ, Martin. Uplatnění loutkového divadla ve výchově a vzdělávání. Ústí nad Labem, 2013. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta