Bc. Lenka Mašlaňová

Master's thesis

Motivace k výuce anglického jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole

Motivation to teach English in pupils with special educational needs at secondary school
Abstract:
Diplomová práce „Motivace při výuce anglického jazyka u studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“ se věnuje problematice motivace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) na středních školách k učení se cizím jazykům. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována legislativě pro vzdělávání na střední škole, metodám výuky anglického jazyka u žáků …more
Abstract:
The thesis "Motivation in Teaching English for Students with Special Educational Needs" deals with the issue of motivation of pupils with special educational needs (SEN) at secondary schools to learn foreign languages. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with legislation for secondary school education, English language teaching methods for pupils …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2018
  • Supervisor: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta