Bc. Eva KLEMENSOVÁ

Master's thesis

Detekce poškození DNA pomocí piperidinového štěpení, reparačních enzymů a PCR.

Detection of DNA damage by means of piperidine cleavage, reparation enzymes and/or PCR.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá účinkem azidu sodného a nitrofurantoinu na plasmidovou DNA. K detekci poškození byly použity dvě molekulárně - biologické metody a to detekce pomocí metody reparačních enzymů a pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Testy byly provedeny na plasmidu pPGM2, ve variantách in vitro a in situ. Po štěpení reparačními enzymy i po PCR proběhla agarózová gelová elektroforéza …more
Abstract:
This thesis deals with the effect of sodium azide and nitrofurantoin on the plasmid DNA. To detection of DNA damage were used two molecular - biological methods, respectively the detection by repair enzymes and by polymerase chain reaction (PCR). The tests were performed on plasmid pPGM2, in in vitro and in situ variants. Agarose gel electrophoresis was made after repair enzymes cleavage and the PCR …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2012
Accessible from:: 22. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLEMENSOVÁ, Eva. Detekce poškození DNA pomocí piperidinového štěpení, reparačních enzymů a PCR.. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta