Bc. Sára Nožková

Bachelor's thesis

The Rise of Right-wing Populist Sverigedemokraterna: The Possible Factors Explaining the Electoral Success in 2014

The Rise of Right-wing Populist Sverigedemokraterna: The Possible Factors Explaining the Electoral Success in 2014
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá nárůstem volební podpory pro Švédské demokraty (Sverigedemokraterna) v komunálních volbách (Kommunfullmäktigeval) v roce 2014. Hlavním cílem je zjistit, zda některý ze zkoumaných faktorů (nezaměstnanost, nízké vzdělání, kriminalita, přistěhovalectví a euroskepticismus) vykazují vysokou spojitost se švédskými komunami, ve kterých SD obdržela vysokou volební podporu. Tohoto …viac
Abstract:
This thesis deals with the increase of electoral support for the Sweden Democrats (Sverigedemokraterna) in the municipal elections (Kommunfullmäktigeval) in 2014. The main aim is to detect if any of the examined factors (unemployment, low education, criminality, immigration and euro-scepticism) indicate high association with the Sweden's municipalities (kommuner) in which SD received high electoral …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií