Marcela Sklenářová, DiS.

Bakalářská práce

Formální vzdělávání dospělých ve středním věku

Formal Education of Middle-Aged Adults
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá formálním vzděláváním dospělých ve středním věku. Práce má teoreticko-praktický charakter. Teoretická část je v rámci tří kapitol zaměřena na obecný rámec celoživotního učení a vzdělávání dospělých, vymezuje jednotlivá období dospělosti a charakterizuje pracovní a rodinné podmínky pro studium na vysoké škole. Praktická část je věnována uskutečněnému kvantitativnímu výzkumu …více
Abstract:
This thesis deals with the formal adult education in middle age. The work is theoretical and practical. The theoretical part within its three chapters focuses on the general framework of lifelong learning and adult education, also defines the periods of maturity and provides characterization by occupational and family conditions for studying at the University. The practical part is based on quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sklenářová, Marcela. Formální vzdělávání dospělých ve středním věku. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe