Mgr. Linda Grillová, Ph.D.

Disertační práce

Sekvenční analýza genomů Treponema pallidum subsp. pallidum izolovaných z klinického materiálu

Sequencing analysis of Treponema pallidum subsp. pallidum isolated from clinical material
Anotace:
Úvod. Syfilis je onemocnění, které způsobuje bakterie Treponema pallidum subsp. pallidum (TPA), a které může vést k celkové systémové infekci lidského těla. Prevalence syfilis v posledních desítkách let stoupá, a to i přes existenci efektivní léčby, a celosvětová incidence dosahuje až 10 milionů případů ročně. TPA není možno studovat pomocí klasických mikrobiologických přístupů, protože tato bakterie …více
Abstract:
Introduction. Syphilis is a bacterial infection causing system damage to the body through the dissemination of the agent Treponema pallidum subsp. pallidum (TPA). Despite the availability of effective treatment, last few decades have witnessed a dramatic global re-emergence of syphilis, with annual worldwide incidence reaching more than 10 million. TPA cannot be studied using traditional microbiological …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta