Mgr. Lenka Mikalová, Ph.D.

Disertační práce

Comparative genomics of Treponema pallidum subspecies and molecular diagnostics of syphilis in the Czech Republic

Comparative genomics of Treponema pallidum subspecies and molecular diagnostics of syphilis in the Czech Republic
Anotace:
Rod Treponema zahrnuje několik druhů a poddruhů patogenních spirochet. Mezi klinicky nejvýznamnější lidské patogeny patří Treponema pallidum subsp. pallidum (TPA), původce syfilis; T. pallidum subsp. pertenue (TPE), původce yaws; T. pallidum subsp. endemicum (TEN), původce endemické syfilis. Studium těchto patogenů je limitováno skutečností, že tyto treponemy nelze kultivovat v podmínkách in vitro …více
Abstract:
The genus Treponema comprises several human pathogenic spirochetes including T. pallidum subsp. pallidum (TPA), T. pallidum subsp. pertenue (TPE), T. pallidum subsp. endemicum (TEN), the causative agents of syphilis, yaws and endemic syphilis, respectively. The study of these pathogens is limited by the fact that these treponemes cannot be cultivated under in vitro conditions. Seven treponemal strains …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta