Bc. Markéta Ambrožová

Master's thesis

Analýza systému motivace a stimulace z hlediska věku pracovníků

Analysis of corporate motivation and stimulation with respect to employees age
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Analýza systému motivace a stimulace z hlediska věku pracovníků“ je analyzovat motivační a stimulační systém podniku a zhodnotit proces motivace z hlediska věku pracovníků. První, teoretická část práce definuje klíčové pojmy z oblasti motivace a stimulace. Zahrnuje také motivační teorie, popis pracovní motivace v prostředí organizace a vztah mezi motivací, pracovním výkonem …more
Abstract:
The goal of the diploma thesis “Analysis of corporate motivation and stimulation with respect to employees’ age” is to analyze the motivation and stimulation system of company and evaluate process of motivation with respect to employees’ age. First, theoretical part defines important keywords in the field of motivation and stimulation. It includes also motivational theories, description of work motivation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Reader: Ing. Bc. Pavel Požár

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta