Bc. Markéta Ambrožová

Master's thesis

Analýza systému motivace a stimulace z hlediska věku pracovníků

Analysis of corporate motivation and stimulation with respect to employees age
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Analýza systému motivace a stimulace z hlediska věku pracovníků“ je analyzovat motivační a stimulační systém podniku a zhodnotit proces motivace z hlediska věku pracovníků. První, teoretická část práce definuje klíčové pojmy z oblasti motivace a stimulace. Zahrnuje také motivační teorie, popis pracovní motivace v prostředí organizace a vztah mezi motivací, pracovním výkonem …viac
Abstract:
The goal of the diploma thesis “Analysis of corporate motivation and stimulation with respect to employees’ age” is to analyze the motivation and stimulation system of company and evaluate process of motivation with respect to employees’ age. First, theoretical part defines important keywords in the field of motivation and stimulation. It includes also motivational theories, description of work motivation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Pavel Požár

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta