Zuzana Gajdošová

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u pacienta s psoriatickou artritidou

Nursing Process In a Patient with Psoriatic Arthritis
Anotácia:
GAJDOŠOVÁ, Zuzana, DiS. Ošetřovatelský proces u pacienta s psoriatickou artritidou. Vysoká škola zdravotnická. o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: Mgr. Lenka Hlavinková. Praha 2020. 66 s Bakalářská práce nese název Ošetřovatelský proces u pacienta s psoriatickou artritidou. Je zpracována formou ošetřovatelského procesu a rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická …viac
Abstract:
GAJDOŠOVÁ, Zuzana, DiS. Nursing Process in a Patient with Psoriatic Arthritis. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: Mgr. Lenka Hlavinková. Prague 2020. 66 pages This bachelor thesis is called Nursing process in a patient with psoriatic arthritis. It focuses on nursing process and divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part marginally characterizes psoriasis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Lenka Hlavinková
  • Oponent: doc. Anna Mazalánová, PhDr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Medical College

Bachelor programme / odbor:
Nursing / General Nurse