Bc. Alena ŠEBKOVÁ

Master's thesis

Zahraniční politika Spolkové republiky Německo. Spolupráce s Ruskou federací na budování plynovodu Nord Stream (případová studie)

Foreign Policy of Federal Republic of Germany. Cooperation with Russian Federation in construction of the Nord Stream Gas Pipeline (case study)
Abstract:
Některé politické kroky vlády G. Schrödera, která vzešla ze spolkových voleb v roce 1998, znovu oživily diskuzi, zda v zahraniční politice SRN přvládá změna nebo kontinuita. Jedním z argumentů, který využívali zastánci změny, bylo také bilaterální strategické partnerství, které se mezi Německem a Ruskem rozvíjí po roce 2000. Práce se zabývá německo-ruským stratgickým partnerstvím, které je primárně …more
Abstract:
After the federal elections in 1998, some political decisions of the new government under the chancellor G. Schröder revived the discussion about change or continuity in the German foreign policy. One of the arguments used by the proponents of change was the strategic partnership that has developed between Germany and Russia since 2000. The paper analyses the German-Russian strategic partnership which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2010
Accessible from:: 28. 4. 2010
Identifier: 34179

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Magdaléna Leichtová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠEBKOVÁ, Alena. Zahraniční politika Spolkové republiky Německo. Spolupráce s Ruskou federací na budování plynovodu Nord Stream (případová studie) . Plzeň, 2010. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/