Mgr. Filip Zlámal

Bakalářská práce

Logistická regrese

Logistic regression
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit souhrn základních metodik užívaných k vytvoření a popisu logistického regresního modelu s interpretací jeho výstupu společně s praktickou ukázkou postupu při vytváření takového modelu ve statistickém programovém prostředí R. Tato práce je členěna do šesti kapitol. Úvod je věnován vysvětlení pojmu logistické regrese společně s několika příklady praktického užití a motivací …více
Abstract:
The aim of this work is to summarize basic methods used for description and interpretation of the logistic regression model with an example of application of the methods for designing such a model using statistical software R. This work is organized into seven chapters. In chapter one, the term of logistic regression is explained with several examples of its application. In chapter two, the logistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • Oponent: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat