Theses 

Motivation der Schüler im Fremdsprachenunterricht – Bc. Hana Hrozníčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy

Bc. Hana Hrozníčková

Diplomová práce

Motivation der Schüler im Fremdsprachenunterricht

Motivation of students in foreign language lessons

Abstract: The theme of this thesis is: "The motivation of students in foreign language lessons."The work describes,how the teacher can motivate the student to keep him interested and entertained for the subject. It also describes the psychological aspects which the pupil meets in the classroom. Introduces basic concepts such as motivation, internal and external motivation, autonomous learning, learning strategies, stress, methods for coping the stress, position of teacher to students, the importance of self reflection and others. The aim is to propose in a motivation form instructional material for teaching the subject- conversation in German language, major confectioner, further activities for diversification of teaching, and stress treatment

Abstract: Tématem diplomové práce je: „Motivace žáků v hodinách cizích jazyků.“ Práce pojednává o tom, v jaké míře může učitel motivovat žáka, aby ho předmět zaujal a bavil. Dále popisuje psychologické aspekty se kterými se žák při výuce setkává. Seznamuje se základními pojmy jako motivace, vnitřní a vnější motivace, autonomní učení, strategie učení, stres, metody na zvládání stresu, postoj učitele k žákům, důležitost sebereflexe a jiné. Cílem práce je navrhnout motivační formou učební materiál pro výuku předmětu -konverzace v německém jazyce v oboru cukrář, dále aktivity na zpestření výuky a odbourání stresu.

Klíčová slova: motivace, druhy motivace, autonomní učení, klasifikace strategií učení, stres, stresové zátěže, sebereflexe, hry, aktivizující cvičení, motivation, types of motivation, autonomous learning, classification of learning strategies, stress, stress loads, stress management, self-reflection, games, worksheets

Jazyk práce: němčina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 03:11, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz