Bc. Martina Štefanovičová

Diplomová práce

Language Learning Strategies Applied by 9th Grade Primary School Pupils

Language Learning Strategies Applied by 9th Grade Primary School Pupils
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na téma učebních strategií, které jsou používány žáky devátých ročníků tří základních škol. Teoretická část se v úvodu zabývá učením se cizímu jazyku s důrazem na výukové metody zaměřené na žáka samotného. Jsou zde zmíněny výukové metody, které podporují rozvoj žáků v procesu učení a důležitost efektivního používání učebních strategií s cílem dosáhnutí klíčových kompetencí …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of learning strategies which are employed by 9th grade basic school pupils at three basic schools. In the beginning of the theoretical part, language learning with special focus on learner-centered teaching approaches is presented. Further are introduced teaching approaches which foster learners’ development in the process of learning and the importance of employing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta