Ing. Kateřina Kubelková

Diplomová práce

Integrovaná marketingová komunikace ve firmě Opravy stavebních strojů David Kubelka

Integrated Marketing Communication in the Company David Kubelka Construction Machinery Repairs
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice integrované marketingové komunikace a její aplikaci v podniku působícím na trhu služeb. První teoretická část práce pohlíží na marketingovou komunikaci a její integraci z pohledu strategického marketingu, kdy jsou definovány především principy integrovaného komunikačního plánování a nástroje komunikačního mixu. Zároveň je zde doplněno o vymezení způsobu komunikace …více
Abstract:
The subject of this thesis is integrated marketing communication and its application in a firm active on a service market. The first, theoretical part of the thesis looks at marketing communication and its integration from the strategic marketing point of view, focusing on principles of integrated communication planning and on the tools of communication mix. This part of the thesis also considers the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní