Theses 

Integrovaná marketingová komunikace ve firmě Opravy stavebních strojů David Kubelka – Ing. Kateřina Kubelková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Kateřina Kubelková

Diplomová práce

Integrovaná marketingová komunikace ve firmě Opravy stavebních strojů David Kubelka

Integrated Marketing Communication in the Company David Kubelka Construction Machinery Repairs

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice integrované marketingové komunikace a její aplikaci v podniku působícím na trhu služeb. První teoretická část práce pohlíží na marketingovou komunikaci a její integraci z pohledu strategického marketingu, kdy jsou definovány především principy integrovaného komunikačního plánování a nástroje komunikačního mixu. Zároveň je zde doplněno o vymezení způsobu komunikace na Business-to-Business trhu, na kterém zkoumaný podnik působí. Následující část aplikační, vycházející z předchozí části, je soustředěna na detailní zmapování situace zvolené organizace – Opravy stavebních strojů David Kubelka. Na základě situační analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku, provedené marketingové sondy u jeho zákazníků a analýzy aktuálního komunikačního mixu byl vytvořen návrh integrované komunikační strategie, který má pomoci ke zlepšení úrovně komunikace firmy vůči jejím stakeholderům.

Abstract: The subject of this thesis is integrated marketing communication and its application in a firm active on a service market. The first, theoretical part of the thesis looks at marketing communication and its integration from the strategic marketing point of view, focusing on principles of integrated communication planning and on the tools of communication mix. This part of the thesis also considers the specification of the communication on a business –to – business (B2B) market, in which a given firm operates. Next part of the thesis, draws on its first part, and maps detail situation of a chosen firm - Repairs of building machines, David Koubelka. Based on situational analysis of internal and external environment of the firm, marketing research with the firm’s customers and assessment of the firm’s current communication mix, the proposal of integrated communication strategy was formulated with the objective to improve the quality of firm’s communication with its stakeholders.

Klíčová slova: Analýza, firemní komunikace, integrovaná marketingová komunikace, komunikační mix, komunikační strategie, marketing služeb, reklama, situační analýza, služby, strategie, Analysis, Corporate Communications, Integrated Marketing Communications, Communication mix, Communication Strategy, Marketing Services, Promotion, Situational Analysis, Services, Strategy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:27, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz