Ing. Kateřina Kubelková

Master's thesis

Integrovaná marketingová komunikace ve firmě Opravy stavebních strojů David Kubelka

Integrated Marketing Communication in the Company David Kubelka Construction Machinery Repairs
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice integrované marketingové komunikace a její aplikaci v podniku působícím na trhu služeb. První teoretická část práce pohlíží na marketingovou komunikaci a její integraci z pohledu strategického marketingu, kdy jsou definovány především principy integrovaného komunikačního plánování a nástroje komunikačního mixu. Zároveň je zde doplněno o vymezení způsobu komunikace …more
Abstract:
The subject of this thesis is integrated marketing communication and its application in a firm active on a service market. The first, theoretical part of the thesis looks at marketing communication and its integration from the strategic marketing point of view, focusing on principles of integrated communication planning and on the tools of communication mix. This part of the thesis also considers the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní