Mgr. et Mgr. Kateřina Minaříková

Bachelor's thesis

Propojování výtvarné a literární složky v díle Petra Síse na příkladu jeho autorské knihy Tibet

Colocation of the artistic and the literature component in work of Petr Sis by an example of his author's book Tibet
Abstract:
Předložená bakalářská práce zkoumá propojování výtvarné a literární složky v díle Petra Síse na příkladu analýzy jeho autorské knihy Tibet. Práce se v úvodní části zaměřuje na vymezení vzájemných vztahů slovesné a obrazové složky v knize a její ilustraci, ve vztahu k obrázkové knize a její definici. V další části přibližuje současnou podobu české obrázkové knihy pro děti a mládež. Obrázkovou knihu …more
Abstract:
This bachelor thesis expolore the colocation of the artistic and the literature component in work of Petr Sís, based on an analysis of his book Tibet. The paper focuses on definition of the mutual relationship of verbal and figural part of the book and its illustration in relationship to a picture book and its the definition. In the next part the current form of czech picture book for children and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Tomáš Jeřábek
  • Reader: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta