Jana HOFMEISTEROVÁ

Bakalářská práce

STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL(se zaměřením na zdravou výživu)

Secondary School Youth and a Healthy Lifestyle ( Focused on a Healthy Diet)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá stravováním středoškolské mládeže. V teoretické části jsou definovány důležité pojmy, jako například zdraví, zdravý životní styl, zdravá výživa. Poté se tato problematika zaměřuje na stravování středoškolské mládeže, zabývá se faktory, které ovlivňují způsob stravování adolescentů. Šetření je koncipováno jako dotazníkové šetření u adolescentů navštěvujících střední odbornou …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of secondary school students' dining and eating habits. The theoretical framework defines the terms such as health, healthy lifestyle, healthy eating. Subsequently, this part also describes secondary school students' dining and eating habits. It introduces factors which affect such habits. The practical part analyzes adolescents' eating habits, the question of awareness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Božena Jiřincová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFMEISTEROVÁ, Jana. STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL(se zaměřením na zdravou výživu). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku