Simona Lysoňková

Diplomová práce

Veřejný prostor – revitalizace nábřeží řeky Moravy v Uherském Hradišti

Public space - Revitalization of the Morava River waterfront in Uherske Hradiste
Anotace:
Předmětem diplomové práce je návrh revitalizace řeky Moravy v Uherském Hradišti. Revitalizace prostoru nábřeží je zaměřená především na zkvalitnění veřejného prostoru. Práce je zpracována ve třech variantách, přičemž jedna z nich je řešena detailněji.
Abstract:
Purpose of this deiploma thesis is the design of the revitalization of the Morava river in Uherske Hradiste. Revitalization of the waterfront is mainly focused on the quality of the public place. The work is elaborated in three options, one of them is described in detail.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2019
  • Vedoucí: Dagmar Kutá
  • Oponent: Lucie Hurdálková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava