Ing. Hana MILDOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení efektivity event projektů v segmentu B2B z pohledu návratnosti investic

Efficiency assessment of event projects in segment B2B in terms of investment returnability.
Anotace:
V této diplomové práci se zabývám hodnocením efektivity projektů, zvláště pak eventů pro společnost KARAT Software a.s. Teoretická část se týká event marketingu, marketingové komunikace a průmyslového trhu. V analytické části jsem představila společnost, analyzovala současný stav eventů a miniprojektů, hodnotila jejich efektivitu, provedla SWOT analýzy a porovnala projekty mezi sebou. Na základě těchto …více
Abstract:
In this diploma work I deal with assessments of project efficiency, especially of events for the company KARAT Software a.s. The theoretical part deals with event marketing, marketing communication, and with the industrial market. The analytical part presents the company, analyses current status of events and miniprojects, evaluates their efficiency, performs SWOT analyses, and compares the projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008
Identifikátor: 8301

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILDOVÁ, Hana. Hodnocení efektivity event projektů v segmentu B2B z pohledu návratnosti investic. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing