Mgr. Jana Trojanová

Diplomová práce

Učebnice hudební výchovy pro 8. ročník základní školy

The Textbook of Music for the 8th Year of Elementary School
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou učebnic hudební výchovy pro 8. ročník základních škol. Součástí práce je průzkumné šetření, cílem kterého bylo zjistit skutečné využití učebnic v praxi. V praktické části je předložen návrh vlastní učebnice v podobě 23 pracovních listů pro žáky osmých tříd základní školy. Součástí každého listu je metodická příručka pro učitele s návrhem na možné využití pracovního …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to the analysis of textbooks of music for 8th class of basic school. The fact finding survey is a part of the thesis, its aim was to find out realistic use of textbooks within the lessons. The practical part contains 23 handouts for pupils from 8th class of basic school. Each handout contain didactic manual for teachers with proposals of possible usage of it.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta