Ivana Budínová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Sociální potřeby občanů města Šlapanice v kontextu komunitní práce

Anotace:
Absolventská práce se zabývám tématem prosazování potřeb a zájmů občanů ve městě Šlapanice. Cílem práce je zjistit, jaké potřeby a zájmy občané Šlapanic prosazují a zda se objevují i témata pro sociální práci. Výzkum jsem prováděla metodou analýza dokumentu, technikou obsahové analýzy dokumentů vzešlých z iniciativy samosprávy města Šlapanice s cílem zjistit potřeby občanů za účelem vytvoření strategických …více
Abstract:
This graduation work focuses on the topic of asserting the needs and interests of citizens in the municipality of Šlapanice. The goal of the work is to characterize what are the needs and interests of Šlapanice’s citizens and determine if those include themes for social work. I conducted the research by the method of documents analyses, with the technique of doing content analysis of documents ensuing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Oponent: Mgr. Dita Palaščáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc