Bc. Kristýna Klimková

Bakalářská práce

Udržitelný cestovní ruch Kroměříže v kontextu kulturního dědictví

Sustainable Tourism in Kroměříž in the Context of Cultural Heritage
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá udržitelností cestovního ruchu v Kroměříži v kontextu kulturního dědictví. V teoretické části je vysvětlen význam cestovního ruchu a jeho vývoj v České republice. Dále jsou objasněny pojmy a principy udržitelného cestovního ruchu a metody jeho měření. Praktická část se zabývá konkrétními problémy a dopady cestovního ruchu na památky UNESCO v Kroměříži. V práci byla použita …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the sustainability of tourism in Kroměříž in the context of cultural heritage. The theoretical part of this work explain the importance of tourism and its development in the Czech Republic. Further, the concepts and principles of sustainable tourism and methods of its measurement be clarified. The practical part deal with specific problems and impacts of tourism on UNESCO …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/rfwxt/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Milena Botlíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Stuchlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Lázeňství a turismus