Bc. Pavla Kosková

Diplomová práce

Hodnocení metod pro stanovení biodostupnosti perzistentních organických polutantů v sedimentech.

Evaluation of methods for determination of bioavailability of POPs in sediment.
Anotace:
Monitorování kontaminace dnových sedimentů persistentními organickými látkami (POP) je založeno na stanovení celkových nebo normalizovaných koncentrací kontaminantů. Tento postup ale neumožňuje rozlišit mezi volně rozpustnou a sorbovanou frakcí a je více zaměřen na stanovení celkového obsahu kontaminantů než na měření jejich aktivity a dostupnosti. Podle dostupných důkazů mají tradiční empirické modely …více
Abstract:
Monitoring of bottom sediments contamination by persistent organic pollutants (POPs) is based on the determination of total concentrations of contaminants or standardized. This procedure but does not distinguish between soluble and loosely sorbed fraction and is more focused on determining the total content of contaminants than the measurement of their activity and availability. According to available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta