Theses 

Analýza tvorby DTM u vybraných GIS platforem – Mgr. Jan Russnák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Mgr. Jan Russnák

Bakalářská práce

Analýza tvorby DTM u vybraných GIS platforem

Analysis of DTM creation for selected GIS platforms

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou možností tvorby digitálního modelu terénu v geografických informačních systémech, jež jsou v současné době dostupné na světovém i tuzemském trhu. V aplikační části je pak popsána tvorba rastrového DTM v prostředí ArcGIS 9.2 a GeoMedia Grid v6.1. Pro prostorovou vizualizaci byly použity aplikace ArcScene a TerraExplorer, které jsou součástí ArcGIS 9.2 a instalace GeoMedia Grid v6.1. Výsledkem práce je srovnání dvou výše zmíněných geoinformačních systémů. Pro praktickou část bylo použito území okresu Nový Jičín. Jako podkladová data pro 3D modelování byly použity vrstevnice z výškopisné databáze ZABAGED tohoto okresu.

Abstract: Bachelor thesis deals with the analysis of DTM creation in geographical information systems (GIS) which are currently available in the world and Czech market. At the application part of work, there is a description of raster DTM creation by using ArcGIS 9.2 and GeoMedia Grid v6.1 software. ArcScene and TerraExplorer applications, which are parts of ArcGIS 9.2 and GeoMedia Grid v6.1 installation, were used for 3D visualization. Comparison of these two different kinds of GIS mentioned above is the result of this thesis. The area that was chosen for the practical part of the work is Nový Jičín region. As the supporting information for 3D modeling were used contour lines from the elevation database ZABAGED of this region.

Klíčová slova: DTM, 3D vizualizace, ArcGIS, ArcScene, GeoMedia, TerraExplorer, Nový Jičín, 3D visualization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 09:05, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz