Klára Chroustová

Bachelor's thesis

Revitalizace krajiny a její financování na lokální úrovni na příkladu města Jaroměřice nad Rokytnou

Revitalization of the Landscape and the Funding on the local level, on the Example from the City of Jaromerice nad Rokytnou
Abstract:
Hlavním tématem této bakalářské práce je revitalizace krajiny. V teoretické části se nachází obecné definice pojmů, jejich propojenost a využitelnost v rámci revitalizace krajiny. Je zde nastíněn pohled na tuto problematiku, jak ji řešit a proč je tak důležitá. Uvádím zde druhy fondů, ať už státních, či z Evropské Unie, a také jejich podmínky pro získání a následné využití. Praktická část je zaměřena …more
Abstract:
The Bachelor thesis is mainly focused on revitalization of the landscape.The theoretical part of this thesis contains general terms definitions, its dependenties and usability within the landscape revitalization. It provides an overview of this problematics, proposed solution and its importance as well as existing state or European union funds and the conditions for getting the grant. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2020
  • Supervisor: Tomáš Louda
  • Reader: Tomáš Lechner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80879