Bc. Tomáš SAZEČEK

Diplomová práce

Revitalizace krajiny prostřednictvím finančních nástrojů Programu rozvoje venkova

Landscape revitalization by financial tools of rural developmnet programme
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi a analýzou Programu rozvoje venkova jakožto finančního nástroje, který slouží k rozvoji venkova, krajiny a přispívá i k obnově životního prostředí. Metodická část představuje postup zvolený při získávání dat a zdrojů problematiky dotací, jejich struktur a vývoje. Další část získávání zdrojů slouží k tvorbě modelového příkladu obnovy krajiny ve vesnici Rochov …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the possibilities and analysis of the Rural Development Program as a financial instrument that serves for the development of the countryside, landscape and serves to restore the environment. The methodological part presents the procedure chosen for obtaining data and sources of subsidies, their structures and development. Another part of obtaining resources is used to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAZEČEK, Tomáš. Revitalizace krajiny prostřednictvím finančních nástrojů Programu rozvoje venkova. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny