Mgr. Romana Hablyová

Master's thesis

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou sexuální delikvence, charakteristikou pachatele těchto trestných činů a celkovým výskytem mravnostní kriminality v České republice v letech 2000 až 2009. Text práce je rozdělen na dvě hlavní části – část teoretickou a část prakticko-aplikační. Teoretická část se věnuje vymezení problematiky sexuální delikvence díky poznatkům získaným převážně ze sexuologické literatury …more
Abstract:
This thesis deals with issues of sexual delinquency, characteristics of offenders committing the sexual offences and the overall incidence of sexual criminality in the Czech Republic in years 2000 - 2009. Thesis is split into two main parts – theoretical and practical-applicatory. Theoretical part determines the field of sexual delinquency based on knowledge acquired mainly from sexology literature …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2010
  • Supervisor: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta