Theses 

Projekt optimalizace webových stránek (jako marketingová podpora) pro vyhledávače – Ing. Vladimír Mendl

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Vladimír Mendl

Bachelor's thesis

Projekt optimalizace webových stránek (jako marketingová podpora) pro vyhledávače

Project of search engine optimalization of the webpages (like marketing support)

Abstract: Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou optimalizace webových stránek. Tento proces či technika umožnuje měnit umístění dané stránky ve výsledcích fulltextových vyhledávačů (SERP). Což má neoddiskutovatelný vliv na její návštěvnost a tím na její úspěšnost či neúspěšnost. Zvýšení návštěvnosti bych chtěl dokázat bez nutnosti investice do placených služeb, které jsou nyní na internetu nabízeny. V teoretické části se zabývám problematikou internetového marketingu, jeho historií a budoucím vývojem, funkcí internetový katalogů a vyhledávačů. V této části se také detailně popisuji metody optimalizace webových stránek. Praktická část je věnována projektu optimalizace webových stránek firmy DHS, která se zabývá mobilními počítačovými systémy.

Abstract: The aim of this thesis is to introduce the issue of website optimization (SEO). This process or technology can change the location of the site in full-text search results (SERP). This has a pivotal influence on their attendance and thus its success or failure. I would like to increase traffic without having to prove the investment in paid services, which are now offered on the Internet. The theoretical part deals with the issue of Internet marketing, its history and future developments, features online catalogs and search engines. This section also describes in detail the methods of website optimization. The practical part is devoted to the project website optimization firm DHS. Firm DHS deals with mobile computer systems.

Keywords: Internetový marketing, optimalizace pro vyhledávače, internet, marketing, odkaz, klíčové slovo

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: JUDr. Petr Majerik

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 16:26, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz