Bc. David Drápela, DiS.

Master's thesis

Výměnný obrázkový komunikační systém jako účinný prostředek k rozvoji komunikace a zlepšení sociální interakce u dětí s poruchami autistického spektra

The Picture Exchange Communication System as an effective instrument for development and improvement of communication and social interaction of children with autistic spectrum disorders
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možným využitím metodiky Výměnného obrázkového komunikačního systému u dětí s poruchami autistického spektra. Teoretická část práce je zaměřena na etiologii a diagnostiku autismu. Dále popisuje jednotlivé pervazivní vývojové poruchy a triádu postižení u osob s autismem. Výzkum sleduje vývoj tří žáků v oblastech komunikace a sociální interakce, kteří v současné době aktivně …more
Abstract:
This thesis deals with the possible usage of The Picture Exchange Communication System methodology for children with autistic spectrum disorders. The theoretical part is focused on the etiology and diagnostics of autism. It also describes individual pervasive developmental disorders and three basic areas of problems appearing by autistic children. The research work observes development of communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta