Bc. Alena Sudická

Master's thesis

Techniky public relations a veřejnost

Techniques of public relations and community
Abstract:
Diplomová práce pojednává o podstatě public relations jako takové, podrobněji se hlavně věnuje konkrétním technikám PR. Dále se mimo jiné zabývá postupy zejména při komunikaci se sdělovacími prostředky a širokou veřejností. Často se zde vyskytují pojmy komunikace s médii, PR na internetu, publicita v médiích, veřejné mínění, vztahy s veřejností, tiskové konference, tiskové zprávy, atd. Cílem diplomové …more
Abstract:
This thesis is dealing with basic rules of Public Relations. In more details, it is focusing to specific techniques of Public Relations. Furthermore, this is dealing with procedures in communication with Medias and general publics. Very often, notions of communication are mentioned in Medias, PR articles on the Internet, public opinions, press conferences, press releases or general in public relations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Martin Šikýř

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní