Bc. Judita Vaňková

Master's thesis

Otázka "kolaborace" v protektorátu Čechy a Morava jako příklad projektové výuky

The issue of collaboration in the Protectorate of Bohemia and Moravia as an example of project-based teaching
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem kolaborace a jeho využitím v projektové výuce. První část je věnována fenoménu kolaborace a historickému pozadí, během kterého termín nabyl svého nynějšího významu, totiž nečestné spolupráce s nacisty. Pro vymezení významu „kolaborace“ práce využívá retribučního zákonodárství, dobových slovníků i historických děl. Druhá část předkládá návrh projektu Otázka „kolaborace …more
Abstract:
The thesis takes on the topic of collaboration and its utilization in project-based teaching. The first section is dedicated to the phenomenon of collaboration on the historical background during which the term has gained its contemporary meaning, namely the dishonorable cooperation with the representatives of Nazi Third Reich. To define the meaning of “collaboration” the thesis makes use of retributive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2019
  • Supervisor: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta