JUDr. Jan Kazda

Disertační práce

Protižidovské zákonodárství ve Slovenské republice a v Protektorátu Čechy a Morava – komparativní analýza

Anti-jewish legislation in the Slovak republic and in the Protectorate Bohemia and Moravia – comparative analysis
Anotace:
Předkládaná disertační práce na téma „Protižidovské zákonodárství ve Slovenské republice a v Protektorátu Čechy a Morava – komparativní a analýza“ pojednává o legislativních a exekutivních omezeních Židů v letech 1939 – 1945 na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské republiky. Základním prostředkem této práce je analýza právních předpisů, které Židy vylučovaly z veřejného a hospodářského života …více
Abstract:
The dissertation thesis entitled "Anti - jewish legislation in the Slovak Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia - Comparative and Analysis" deals with the legislative and executive restrictions of the Jews between 1939 and 1945 on the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia and the Slovak Republic. The basic means of this work is the analysis of the legal regulations that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. František Emmert, Ph.D., doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta