Mgr. Martin Plášil, Ph.D.

Doctoral thesis

Komparativní genomika hlavního histokompatibilního komplexu MHC

Comparative genomics of the major histocompatibility complex MHC
Abstract:
Tato práce je zaměřena na hlavní histokompatibilitní komplex (MHC) u velbloudů. Oblast MHC u velbloudů má standartní genomickou organizaci: MHC třídy II - MHC třídy III - MHC třídy I. Organizace jednotlivých genů je také podobná ostatním druhům. Většina vybraných genů MHC se vyznačuje velmi nízkou variabilitou, což je v rozporu s obecnou představou MHC jako jedné z nejpolymorfnějších oblastí genomu …more
Abstract:
This thesis is focused on the major histocompatibility complex (MHC) in Old World camels. The MHC region follows the general layout of MHC class II - MHC class III - MHC class I. The organization of individual MHC genes in camels is similar to other species. Most of the selected genes display very low variability, contrary to the general idea of the MHC being one of the most polymorphic genomic regions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 10. 2018
  • Supervisor: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
  • Reader: Mgr. Dagmar Čížková, Ph.D., MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta