Bc. Zuzana TVRDÍKOVÁ

Master's thesis

Literární žánry v aktivitách a činnostním pojetí na 2. stupni ZŠ

Literary Genres in Activities and Creative Approach at Secondary School
Anotácia:
Činnostní aktivity jako výuková metoda použitá v této diplomové práci je založená na aktivním přístupu žáků k problémům, na jejichž rozuzlení si přichází sami prostřednictvím rozmanitých úkolů. Tyto úkoly jsou určeny žákům druhého stupně základní školy. Konkrétně byly aktivity realizovány v 9. třídě a tomu bylo přizpůsobeno zadání. Teoretická část je zaměřena na vybrané literární žánry a jejich zakotvení …viac
Abstract:
Activ learning activities as a teaching method used in this thesis are based on pupils' active approach to the problems they solve themselves through a variaty of diverse tasks. These tasks are intended for secondary school students. The activities were carried out specifically in the 9th grade and the assignment was adapted to this age group. The theoretical part focuses on selected literary genres …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2022
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TVRDÍKOVÁ, Zuzana. Literární žánry v aktivitách a činnostním pojetí na 2. stupni ZŠ. Ústí nad Labem, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta