Bc. Filip Lukáč

Master's thesis

Společenská odpovědnost podniku jako zdroj konkurenční výhody

Corporate social responsibility as a source of competitive advantage
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Corporate social responsibility as a source of competitive advantage“ is to identify whether Corporate social responsibility has a potential to be a source of competitive advantage. The first part is concentrated on describing Corporate social responsibility, competitive advantage and subsequently connection of these two concepts in effort to build theoretical framework …more
Abstract:
Cieľom diplomovej práce „Spoločenská zodpovednosť podniku jako zdroj konkurenčnej výhody je skúmanie toho, či spoločensky zodpovedné správanie podnikov disponuje potenciálom byť pre podnik zdrojom konkurenčnej výhody. Prvá časť práce je zameraná na popis konceptu CSR, konkurenčnej výhody a následné prepojenie týchto dvoch konceptov v snahe vybudovať teoretické východiská. V druhej časti práce bude …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta