Bc. Filip Lukáč

Master's thesis

Společenská odpovědnost podniku jako zdroj konkurenční výhody

Corporate social responsibility as a source of competitive advantage
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Corporate social responsibility as a source of competitive advantage“ is to identify whether Corporate social responsibility has a potential to be a source of competitive advantage. The first part is concentrated on describing Corporate social responsibility, competitive advantage and subsequently connection of these two concepts in effort to build theoretical framework …viac
Abstract:
Cieľom diplomovej práce „Spoločenská zodpovednosť podniku jako zdroj konkurenčnej výhody je skúmanie toho, či spoločensky zodpovedné správanie podnikov disponuje potenciálom byť pre podnik zdrojom konkurenčnej výhody. Prvá časť práce je zameraná na popis konceptu CSR, konkurenčnej výhody a následné prepojenie týchto dvoch konceptov v snahe vybudovať teoretické východiská. V druhej časti práce bude …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta